קובלנה פלילית

מאת: שי גרין, עורך דין פלילי

איש מצביע באצבע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

ההליך הפלילי הוא הליך שתוצאותיו עלולות לשלול מהנאשם חירויות יסוד באמצעות סנקציות שיוטלו עליו. לכן, ככלל על פי סדר הדין הפלילי בישראל המדינה היא זו שמיישמת את ההליך הפלילי בשם הציבור כנגד היחיד והיא המופקדת על הפעלתו של המשפט הפלילי באופן בלעדי. על פי כלל זה היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו: פרקליט המדינה, פרקליטים מפרקליטות המדינה ושוטרים שהתמנו לכך, הם היחידים המוסמכים לשמש תובעים. תפיסה זו נועדה להבטיח אחידות באכיפת הדין, מניעת התנכלויות וניהול מקצועי ומיומן של ההליך הפלילי. ודוק, הגשת כתב אישום על ידי המדינה, מותנית בכך שקודם להאשמת אזרח בביצוע עבירה פלילית, תתקיים חקירה מספקת, שבמסגרתה ייאספו ראיות מספיקות ואלה יועמדו לעיונו של הנאשם. אך למרות כל זאת לכלל זה יש חריג – קובלנה פלילית.

הקובלנה הפלילית מעניקה לכל אזרח את האפשרות להאשים אדם בעבירות מסוימות המנויות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982. כך יכול האזרח לפתוח בעצמו בהליך פלילי מבלי להזדקק לרשויות החקירה או התביעה. בשיטה זו ישנם שני יתרונות בולטים: יש בכך כדי לחזק את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק, שכן כל אזרח יודע שהוא יכול להניע את ההליך הפלילי כנגד מי שביצע עבירות; וכן להביא עבריינים לדין, שאילולא הקובלנה לא היו עומדים לדין. יחד עם זאת ובשל החשש שהפקדת ניהול משפט פלילי בידי אזרח עלולה לחטוא למטרות ההליך הפלילי, הוגבל השימוש בה אך ורק לעבירות המנויות בתוספת ונקבעו מנגנונים להגבילה. למשל, לא ניתן להגיש קובלנה נגד עובד מדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, לא ניתן להגיש קובלנה נגד קטין שבעת ביצוע העבירה טרם מלאו לו 14 שנים. בפועל, רובן המכריע של הקובלנות המוגשות בישראל הן בעבירות של לשון הרע, איומים, תקיפה וקניין רוחני.

האם ניתן להיעזר בעורך דין בהליך של קובלנה?

כן. בכל מקום בו נדרש האזרח לפעול לבדו במערכת המשפטית, עולה חשש כי ידיעותיו לא יספיקו לו על מנת למצות את זכויותיו. חשש זה מתעצם בהליך הקובלנה, כיוון שבהליך זה יש לבחון האם קיימת תשתית עובדתית מספקת להעמדה לדין פלילי. יש לזכור כי מרגע שמתנהלת קובלנה בבית המשפט ההליך מתנהל כמשפט פלילי לכל דבר. לפיכך גם הקובל, גם הנאשם וגם נפגע העבירה יכולים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין. לא זו אף זו, יהיו מקרים בהם יכפה בית המשפט על הקובל לקבל על עצמו ייצוג משפטי. ועוד, יש לדעת כי במקרה בו זוכה הנאשם מהליך של קובלנה פרטית עלול הקובל לשלם את הוצאות הגנתו ופיצוי על מעצרו או מאסרו או בעד כל נזק אחר שנגרם לו. מכול האמור לעיל ניתן להבין בנקל שעורך דין הבקיא בהליך הפלילי יוכל לוודא שהתקיימה חקירה שבה נאספו די ראיות להעמדה לדין, ולנהל את ההליך באופן מקצועי ומיומן לטובת לקוחו.

מעוניינים לדעת האם ניתן להגיש קובלנה פלילית בעניינכם? הוגשה קובלנה נגדכם? רוצים לדעת עוד על קובלנות פליליות? צרו קשר.

 

בחירה נכונה

התקשרו למספר:

או השאירו שם וטלפון ונדבר בהקדם.

הירשמו לרשימת הדיוור עכשיו

וקבלו עדכונים תקופתיים על מאמרים משפטיים חדשים

צריכים עוד מידע?

התקשרו למספר:

או השאירו פרטים ונשוחח מאוחר יותר

צריכים ללכת?

התקשרו למספר:

או השאירו פרטים ונשוחח מאוחר יותר