דיון בדלתיים סגורות וצו איסור פרסום בהליך הפלילי

מאת: שי גרין, עורך דין פלילי

עדשת מצלמה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

מאמר זה יעסוק בדמיון והשוני בין דיון בדלתיים סגורות וצו איסור פרסום בהליך הפלילי. על כן יפורטו הסיבות על פי חוק לקיום הדיון הפלילי בדלתיים סגורות, המשמעות של קיום הדיון בדלתיים סגורות, הסיבות על פי חוק להורות על צו איסור פרסום ומשמעותו של הצו. אך ראשית, יש להדגיש כי על פי עקרון פומביות הדיון, המעוגן בחוק הישראלי, על בית המשפט לערוך את דיוניו בהליך הפלילי באופן פומבי ולפרסם המידע הנוגע אליו לעיון הציבור. כלומר, קיום דיונים בדלתיים סגורות או הוצאת צו איסור פרסום בהליך הפלילי הוא חריג לעקרון הפומביות ולחוק הישראלי ולכן יקרה רק במקרים המפורטים בחוק.

מתי בית המשפט רשאי קיים את ההליך הפלילי בדלתיים סגורות?

בית המשפט רשאי לדון בהליך פלילי, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, כלומר ללא קהל, בהתקיים אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 1. שמירה על בטחון המדינה;
 2. מניעת פגיעה ביחסי החוץ של המדינה;
 3. הגנה על המוסר;
 4. הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע וכן אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית;
 5. הגנה על עניינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין או בעבירה על פי החוק למניעת הטרדה מינית;
 6. אם הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד בכלל;
 7. הגנה על סוד מסחרי;
 8. הגנה על עניינו של מתלונן או ניזוק מעבירה של סחר בבני אדם;
 9. הגנה על עד מוגן או מידע חסוי בעניין עד מוגן או עד מאוים לפי חוק ההגנה על עדים;
 10. הגנה על עניינו של חשוד בדיון בבקשה לאסור את פרסום שמו;
 11. הגנה על עניינו של מתלונן או נאשם בעבירת אלימות כלפי בן משפחה;

מה המשמעות של קיום ההליך בדלתיים סגורות?

המשמעות היא שאסור לפרסם כל דבר על דיון שהתנהל בבית המשפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט.

מתי בית המשפט רשאי להורות על צו איסור פרסום?

בית המשפט רשאי להורות על צו איסור פרסום בהתקיים אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 1. לצורך הגנה על ביטחונו של אחד הצדדים למשפט, עד או אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לצורך מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד מהם. למשל, במקרה של חשיפת מידע רפואי או מוגבלות שכלית או נפשית של מי מהם.
 2. במקרה בו המידע שיתפרסם עלול לפגוע בחקירה.
 3. במקרה בו המידע שיתפרסם עלול לגרום לחשוד נזק חמור ויש להעדיף במקרה הנדון את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום המידע.

מה המשמעות של הוצאת צו איסור פרסום?

המשמעות היא שאין לפרסם כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט שנאסר על פרסומו בצו. כמו למשל, שמו של החשוד, פרט מפרטי החקירה או כתב האישום.

הדמיון והשוני בין דיון בדלתיים סגורות וצו איסור פרסום

לסיכום, המשמעות של קיום הדיון בדלתיים סגורות היא שהדיונים יתקיימו ללא קהל ואסור לפרסם כל דבר הנוגע לדיון, אלא ברשות בית המשפט. לעומת זאת, המשמעות של צו איסור פרסום היא שאין לפרסם כל פרסום שנאסר על פרסומו בצו. הראשון בא לפתור את סוגיית קיום הדיונים בלא קהל ואילו האחרון הגיע כדי לפתור את סוגיית הפרסומים הנוגעים להליך הפלילי. הדמיון ביניהם מתמצה בעובדה ששניהם גורעים מידע מהציבור הרחב בניגוד לעקרון הדיון הפומבי בהליך הפלילי אך כל אחד מהם מסיבותיו וכל אחד מהם בכליו.

רוצים לדעת עוד על קיום דיון בדלתיים סגורות וצו איסור פרסום בהליך הפלילי? צרו קשר.

בחירה נכונה

התקשרו למספר:

או השאירו שם וטלפון ונדבר בהקדם.

הירשמו לרשימת הדיוור עכשיו

וקבלו עדכונים תקופתיים על מאמרים משפטיים חדשים

צריכים עוד מידע?

התקשרו למספר:

או השאירו פרטים ונשוחח מאוחר יותר

צריכים ללכת?

התקשרו למספר:

או השאירו פרטים ונשוחח מאוחר יותר